TIRAKATAN 4: PUISI MUHAMMAD THOBRONI, TARAKANBung, sebenarnya kita
telah merdeka atau belum?

kemiskinan masih terhampar
di manamana orang
merasa fakir dan merana

Bung, benar yang kau
Katakan. Zamanmu kalian
Melawan penjajahan. Dan zaman kini
Melawan bangsa sendiri.

Bung, tapi yang ngeri,
Dan ini paling ngeri,
Ialah perjuangan melawan rindu
Tak ada penjajahan paling menakutkan
Selain hidup tanpa cinta

Dan, bung, tiada paling mengerikan hidup dijajah, selain:
Kemiskinan rindu

2018

Comments