LEMINAN, PERANGKAP IKAN MUNGIL CIPTAAN ORANG TIDUNG


Leminan merupakan bagian dari Tamba.  Meski leminan sendiri dapat disebut tamba namun berukuran kecil.  Tamba adalah Alat penangkap ikan atau hasil laut lainnya yang dipasang di pesisir pantai, Tamba pada umumnya terbuat dari anyaman bambu (Tanang) yang dibuat sedemikian rupa hingga berbentuk dinding, Tamba terdiri dari beberapa bagian antara lain : Pemanjang, Ligau Besar, Ligau Sedang, Ligau kecil, Leminan, dan Sayap.
Ligau Besar  yaitu bagian dari Tamba yang berbentuk ruang love dengan garis lurus yang ukurannya paling besar. Ligau Sedang juga merupakan bagian dai Tamba yang sama dengan Ligau Besar, cuman ukurannya agak sedang atau lebih kecil dari Ligau Besar Ligau Kecil juga erupakan bagian dari Tambaa yang berbentuk sama dengan Ligau yang lainnya hanya ukurannya yang lebih kecil.
Leminan yaitu tamba yang ukurannya paling kecil dan berbentuk lingkaran, dan ini adalah tempat utama berkumpulnya ikan. Sayap adalah bagian dari tamba yang berada di sebelah kiri Ligau besar yang fungsinya menghalang ikan menuju kelaut.
Pemanjang adalah bagian dari Tamba yang hampir sama dengan sayap hanya ukurannya lebih panjang hingga kebibir pantai Sekarang Tamba (Kelong) tidak lagi terbuat dari bambu tapi terbuat dari benang tugu yang berbentuk jaring sehingga lebih kuat dan tahan lama.
Di pulau Tarakan Tamba masih dapat kita jumpai dipesisir selatan Pantai Tarakan (Kec. Tarakan Timur) Jumlahnya sekitar 20 an. Kita dapat melihatnya dari Pelabuhan Melundung hingga ke Pantai Amal.

ENDANG SYAHRIYANI

Comments