DI SEBUAH BATU NISAN: PUISI MUHAMMAD THOBRONIDebudebu beterbangan
Ilalangilalang bertangisan
Kenangankenangan bertebaran

Aku lewat dan
Berhenti di sebuah batu nisan

2017

Comments